PARAVAN : SCREEN

Nazli Eda Noyan

Ebat: boy- 149cm, en- 141cm (47cm X 3)

Gravur, metal, sunta

En küçüğü dört yaşında Polonya asıllı bir kız çocuğu ve en büyüğü Karaman’lı yetmişaltı yaşında bir dikiş öğretmeni olmak üzere aralarında ev hanımı, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, ressam, çaycı ve hostes bulunan, Türkiye’de yaşayan farklı yaş ve sosyal gruplardan ondokuz kadının cinsiyetleri üzerine hissettikleri ve düşüncelerini anlatan bir ortak çalışmadır.

Üzerindeki başsız kadın vücudu motifi orta yaşlarını geçmiş bir annenin, annemin vucüdudur. Başsız bu desen paravana yerleştirilerek arkasından dolanırken başınızı uzatarak vücudun uzantısı olarak onda yatan tarih, hikaye ve yaşantılarla bütünleşerek aslında hepimizin hikayesinin, dertlerinin, sevinçlerinin ortak paydası gösterilmek istenmiştir.

Paravanın üzerindeki desen parçaları, ortak çalışmayı yürüten kadınlara yaşça büyük kadınlar ayak bölgesinden başlayıp yukarı doğru yaş küçülecek şekilde, kendi seçimleri de dikkate alınarak payedilmiştir. Desenin sınır çizgilerinin içine gelecek şekilde his ve düşüncelerini yansıtan görsel bir çalışma yapmaları istenmiştir. Daha sonra onlardan toplanan bu çalışmalar gravür tekniğine uygun hale getirilip yer yer sadeleştirilip metal plakaya elle tarafımdan aktarılmış ve baskı yapılmıştır.

Size: height- 149cm, width- 141cm (47cm X 3)

Etching, metal, fiberboard

The "Screen" is cooparative project of females living in Turkey from all kinds of social, cultural and economic backgrounds and age groups (a polish 4 years old girl, 76 years old teacher from Karaman, a teahouse keeper, a painter, high school student, etc. ).

The participants have chosen the body part (which indeed is the body of my mother) they want to work with in a given area. The oldest woman was given the bottom part and the youngest one have started from the top. They were asked to draw what it feels like to be a woman, a girl in Turkey. Their drawings were then simplified and adopted for etching and transfered to the plate and printed by myself.

GIRLSAWTHESEA