HETEROTOPIA SUMMER STUDIO 2005

soon to come...

HETEROTOPYA YAZ STUDYOSU

Hetrotopia benzer ilgileri olan ve farklı disiplinlerden gelen katılımcılar tarafından kurulmuş creatif bir gruptur. 2002 eylül ayında İstanbul teknik Üniversitesi, mimarlık fakültesi tarafından düzenlenen mimarlık ve felsefe konferansının bir yan etkinliği olan Kent Atölyeleri başlıklı bir workshop ile faaliyete geçen grup Galata Kuledibi’nde Oda Projesi’nin daveti ile Avluyu Geçerken projesini gerçekleştirdi. Uluslar arası bir kuruluş olan Urban Flashes’ın İstanbul ‘kent yamaları’ çalışması için projeler (heaven/real heaven ve Claiming Spaces) üretti. Bunun yanı sıra kentleşme ile ilgili uluslaralası bazı konferans ve etkinliklerde sunumlar yaptı.

Heterotopia’nın kuledipi şahkulu sokakta bulunan avlunun renovasyonu için avlu sakinleri ile beraber çalışarak 10 ay gibi bir süre zarfında geliştirdiği Avluyu Geçmek’ projesinden edindiği deneyimler sonucu ortaya çıkan Anadolu’da yerel insanlar ile bir üretim çalışması olarak nitelendirdiği ‘Summer Studio’ hayata geçiyor.

AMAÇ: Farklı disiplinlerden katılımcılar ve yerel insanlarla beraber tüm medyaları kullanarak üretim yapmak. Disiplinler arası bir iletişim modeli oluşturmak.

Bir süreci sadece bir yönü ile değil tüm yönleri ile farklı katmanlardan algılayabilmeyi sağlamak. Üretim yapılacak Anadolu şehrindeki insanlara bie iletişim platformu oluşturmak. Bir model üretebilmek.

HEDEFLER: Mimari bir üretim yapmak,

Süreci anlatan bir belgesel film çekmek,

Tüm katılımcıların kendi disiplinlerinin medyalarını ve yöntemlerini kullanarak yerel katılımla birlikte projeler geliştirmesi.

main I city workshops I transpassing the courtyard courtyard I I courtyard II I courtyard exhibition I contact