THE TEMPORARINESS OF PERMANENCY :

KALICILIGIN GEÇICILIGI

URBAN FLASHES:Garanti Galeri, Istanbul

Video, 5'27"

What is our gradation of temporiness? Will these buildings make our life time? Or be just like temporary tents collapsing with a strong wind? What's the "permanent"? A long life-span temporary structure unfairly long enough? How "permanet" is it? The documotional deals with the dichotomies, crossovers and relationships between Tarabya Hotel and Tarabya Hotel itself in Turkish Movies; "simit" vendors on the streets and "simit palaces", markets and the empty market places.

Geçiciliğin dereceleri ne ifade eder? Bu binalar bir ömür boyu bizimle mi kalacaklar? Ya da güçlü bir rüzgarda savruluveren geçici çadırlar mı olacaklar? Kalıcı olan nedir? Adaletsizce uzun süren ömrüyle geçici bir yapı mı? Bu Duygusel, Tarabya Oteli ve otelin filmlerdeki imgesi, simitçiler ve simit sarayları ile pazarlar ve boş pazar alanları arasındaki ikilemler, geçişler ve ilişkileri ele alıyor.

Tarabya Hotel VS Tarabya Hotel Itself in Turkish Movies

Old Tarabya Hotel, one of the landmarks of Bosporus and modern architecture in Turkey is going under a renovation process. All the old memories are washed out with the collapse of the walls, stairs, and the deport of the furniture... Just like the other memories we took for granted and thought would be permanent within the city. Nevertheless, they'll keep entering each room and survive, claiming their immortality within movies on TV.

Tarabya Hoteli, Türk Filmlerindeki Tarabya Hoteli’ne Karşı

Modern Mimari’nin Türkiye’deki ilk örneklerinden, boğazın mihenk taşlarından biri olan Tarabya Oteli bir yenilenme süreci içerisinde. Duvarların, merdivenlerin yıkılması ve mobilyaların tahliye edilmesi ile eski hatıralar yokolmaya başladı. Tıpkı kentin bütünüyle parça parça kurduğumuz ve kalıcı olduğunu düşündüğümüz diğer hatıralarımız gibi. Öte yandan, televizyondaki filmlerle odalarımıza girmeye ve ölümsüzlüklerini talep etmeye devam ediyorlar.

"Simit" Vendors on the Streets VS "Simit Palaces"

Simit (a traditional Turkish bakery that’s usually sold on the street or in bakery shops) vendor has a mobile structure that come to your feet, to where you are (the kids or men carry a tray on their head or a small cart with large windows). The structure moves with the vendor’s voice. It becomes the structures own sound. A second type is the cart with windows on wheels but in a fixed location. Third type is “Simit Palaces”, the new venues for simit vendors, are immobile (more controllable in terms of location and timing) with no sound on their own but with more variety, a corporate look. The customers’ ways of buying, consuming, interacting differ in terms of space, duration and mobility. There is also the current issue of the clash and conflict between traditional street vendors and the palaces. People who take side on the mobile vendors are concerned a good traditional consumption pattern will distinct… But although they are relatively delicate, small structures compared to “palaces”, they seem to be more permanent and more involved in the life flow itself.

Simitçiler, Simit Saraylarına Karşı

Mobil yapıları ile her an her yerde karşımıza çıkıveren simit satıcıları (tablalı, gezer satıcılar) satıcının sesiyle hareket eder. Simitçinin sesi, yapının kendi sesi haline gelir. Diğer bir simit satıcı tipi ise arabalı fakat sabit olanlardır. İvedilikle türeyen ve 3. tipi oluşturan ‘simit sarayları’ ise hem sabit yapıları hem de gezgin simitçilerin sesleri gibi bir kimlikleri olmamalarına rağmen çeşitlilik ve kurumsal imaja sahiplerdir. Müşterilerin alış-veriş ve tüketim ortamları ile kurdukları ilişki mekan, süre ve hareketlilik gibi faktörler tarafından etkilenir. Gündemdeki gezgin simitçiler, arabalı simitçiler ve simit sarayları arasındaki gerilim ve çelişkiden sözedebiliriz. Sokak simitçilerinin tarafını tutanlar, bu geleneksel tüketim yapısının bozulacağından endişe etseler de simitçiler, simit saraylarına kıyasla küçük, hasas yapılarıyla daha kalıcı ve hayat akışının daha içinde görünüyorlar.

Markets VS Empty Market Places

Street markets are more dissolved and penetrated shopping centers within the cities then the malls. They are mobile, moving from one region to another day by day by following a schedule. We arrange our weekly activities according to their time. We pass through them. Although they seem temporary they are more permanent within their own pattern. There are other mobile structures that of the water, corn, simit vendors or porters within the market place’s own structure.

Pazarlar, Boş Pazar Alanlarına Karşı

Semt pazarları, büyük alış veriş merkezleri ile evlerimiz arasındaki boşlukta çözülmüş ve geçirgen tüketim mekanlarıdır. Belirli bir takvimi takip ederek her gün kentin başka bir semtine yerleşirler. Çoğu kent insanı haftalık programını bu pazarların kuruluş günlerine göre belirler. Biz onların içinden geçeriz. Bu nedenle geçici görünmelerine rağmen kendi yapıları içinde kalıcıdırlar. Bunun yanında içlerinde su, mısır veya simit satıcıları ve hamallar gibi mobil olan başka yapıları da barındırırlar.

Some clips are used from the movies Arım, Balım, Peteğim (Muzaffer Arslan, 1970), Filler ve Çimen (Derviş Zaim, 2000).

Arım, Balım, Peteğim (Muzaffer Arslan, 1970), Filler ve Çimen (Derviş Zaim, 2000) filmlerinden sahneler kullanılmıştır.

Heterotopia would like to Thank : Heterotopia’dan Teşekkürler

Murat Mühürdaroglu, Simitçi Murat Yamak, Simitçi Hasan Öztürk, Feyyaz İlban, Güven Çatak

HETEROTOPIA©2004

main I city workshops I transpassing the courtyard I courtyard I I courtyard II I courtyard exhibition I urban flashes I summer studio I contact