ISTANBULU TANIYALIM TURLARI #1 PERON 7

Kerim Kürkçü, Nazli Eda Noyan, Aysel Yavuz & Güven Çatak

Video, 2 screens, 3'26"

Şehri ve mimariyi algılayışımız çoğunlukla hareket halinde iken oluyor. İçinde bulunduğumuz araçların pencerelerinden kayan görüntülere takılıp kalıyor, kimi zaman kayıtsızlaşıyoruz. Otobüsler; özellikle Sultanbeyli gibi uzun soluklu güzergahlarda şehrin içinde hareket eden, mekanlara dönüşüyor.

Duraklarda insanın gündelik yaşamının gerekleriyle oluşuveren eklemlemelere şahit oluyoruz. Seyyar sucusundan ayakkabıcısına ihtiyaçlarımıza hizmet veren bu eklemlemeler, duraklar ve şehirle yek vücut oluyor.

Levent gökdelenlerinden Sultanbeyli’nin bayırlarına yapılan yolculuk... plaza... çatışma... vakit... “Geç kaldım!”... “Duraklar sıklaşıyor”... dış sınır çizgisi... “Daha sık zıplamaya başladık!”... “Biz İstanbul’un neresindeyiz?”... simitçi... “Durak galiba burası!”... şarj aleti, çimentocu... sıvası bezemeli cepheler... Malazgirt Sok., Dağıstan Sok... inekler... “İstanbul’dan çıktık!”... çukurlar... “Herşey yabancı! Aa Garanti! tanıdık bir yüz!”... camii duvarının üzerinde siyasi afişler... çözümsüz çözümler... “Yol nerede başlıyor nerede bitiyor?”... “in the middle of nowhere”... 122sm S. Beyli... 34 MLZ 22... şile otoyolu-tem yolu ile... Peron7...

GETTING TO KNOW ISTANBUL TOURS #1 PLATFORM 7

Our perception of the city most commanly happens when we’re mobile. We hang on the floating images through the window of the vehicles, sometimes indifferently. The buses turn into mobile spaces, especially in long-distance routes like that of Sultanbeyli.

At the bustops, we come across to the articulations resulting from the everyday life needs. From mobile water vendors to shoe-polishers these articulations become one with the bus stops and and the city.

The journey from the skyscapers of Levent to the hills of Sultanbeyli... contradiction... time... “I’m late!”... outer borderline... “Where are we in Istanbul?”... “I think this is a bus stop!”... political poster on the walls of the mosk... solutions without solutions... “Where does the road start where does it end?”... “in the middle of nowhere”... 122sm S. Beyli... 34 MLZ 22... Platform7...

1. Istanbul Mimarlik Festivali / Darphane-i Amire, Istanbul

HETEROTOPIA©2004

main I city workshops I transpassing the courtyard I courtyard I I courtyard II I courtyard exhibition I urban flashes workshop I temporariness of permanency I casazine I peron7 I summer studio I defining heterotopia I contact