gulcin animasyon

"The most obvious borders are sometimes not the visible ones, but the hidden."

 

Synopsis: In a village, near the Turkey- Syrian border, there lives a girl called Gülçin, named after flowers. While loving her hometown that is right next to an area with landmines, Gülçin tries to figure out the meaning of the concept border. In this beautiful piece of land Gülçin learns the borders are not drawn by only the pieces of nature such as rivers, mountains, bushes or distances but at the same time they are defined by walls and what is hidden underneath the ground. Gülçin tells us her story without her legs, lost to landmines, but with her own style woven on a carpet in her own loom.

 

Award:

2015, Roshd International Educational Film Festival, Tehran- Iran, Red Cross Special Jury Award

 

Selected Screenings:

2015, Roshd International Educational Film Festival, Tehran, Iran

2015, 10th World Animation Day Háromszék, Sepsiszentgyörgy, Romanya

2014, Human District Film Festival, Belgrade, Serbia

2014, 2nd Canlandiranlar Animators Festival, Istanbul

2014, 17th Flying Broom International Women’s Film Festival, Ankara

2013, 5th Which Human Rights Film Festival, Istanbul,Turkey. Official Selection.

2013, Bogoshorts 11th Bogota Short Film Festival , Kolombiya

2013, Izmir Short Film Festival Finalist, Izmir

2013, Adana Golden Boll Film Festival Finalist, Adana

2013, 1st Canlandiranlar Animators Festival, Istanbul, Ankara
 

GULCIN on Vimeo

gulcin cover

 

“Bazen en zalim sınırlar görünmez olanlardır” dedi küçük kız.

Türkiye-Suriye sınırına yakın bir köyde Gülçin ile ailesinin yaşadığı, arkadaşlarının oyun oynadığı, kuzuların otladığı yerleri ziyaret ederiz. Yolumuz mayınlı çayıra da düşer.

Kara mayınları ve tehlikelerinden korunma yolları hakkında bilgi de içeren GÜLÇİN Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dildedir. Gülçin, “gül derleme, gül desteleme” anlamı taşıyan bir kilim deseni ismidir. Kitap tasarımında Anadolu kilim motifleri kullanılmıştır. GÜLÇİN, bir kısa canlandırma film olarak da kitaptaki QR Kodu sayesinde izlenebilir.


“Sometimes the most cruel borders are the invisible ones” said the little girl.

We visit a village near Turkey-Syria border where Gülçin and her family live, her friends play games and the lambs graze. Our path also visits the mine field.

GULGIN, which contains information on land mines and ways of protection from their hazards, is in two languages, Turkish and English. Gülçin is the name of a rug pattern meaning "compilation of roses, bouquet of roses". Anatolian kilim motifs were used in the book design. GÜLÇİN can also be viewed as an animated short film via the QR Code within the book.

Yazan ve Resimleyen: Nazlı Eda Noyan