İNCE İNCE İŞLEDİM / FINELY EMBROIDERED

Animasyon
Yapım Tarihi: 2008
Süre: 3'45''

Sinopsis:

Iki büyük annem de işleme yaparlardı: Karmaşık, çiçekli, soyut ve güzel. Bazıları yarım kaldılar.

Şimdi ben de ince işçilik yapıyorum: Detaylı, sosyal, soyut ve acıklı.

Künye:

Yönetmen/ Senaryo/ Kurgu/ İllüstrasyon: NEN

“Gece sessiz ve karanlık” Beste: G. Çeki / Güfte H. Mumcu / Vokal: G. Noyan / Çello B. Balcı / Ses tasarım: NEN

Teknik destek: D. Celayir

Gösterim:

2009, Istanbul Next Wave Sergisi, Akademie Der Kunst, Berlin, Almanya

2009, 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması Finalisti

2009, !f Istanbul ve !f Ankara (8. AFM Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali), !f Kısalar Seçkisi

10-31 Ekim 2008, Zigzag/ Independent Drawing Gig 4, İstanbul, Hafriyat Karaköy

Animation
Production Year: 2008
Duration:
3'45''

Synopsis:

Two of my grandmothers used to do embroidery: Intricate, flowery, abstract and beautiful. Some are left unfinished.

Now I’m doing the fine handwork: detailed, social, abstract and sad.

Credits:

Director/ Script / Illustration/ Editing: Nazlı Eda Noyan

“The night is silent and dark” Music: G. Çeki/ Lyrics: H. Mumcu / Vocal: G. Noyan / Cello: B. Balcı / Sound Design: NEN

Technical Support: D. Celayir

Screenings:

2009, Istanbul Next Wave Exhibition, Akademie Der Kunst, Berlin, Germany

2009, 46th Antalya Golden Orange Film Festival National Short Film Competition Finalist

2009, !f Istanbul ve !f Ankara (8. AFM International Independent Film Festival), !f Shorts Selection

10-31 October 2008, Zigzag/ Independent Drawing Gig 4, Istanbul, Hafriyat Karaköy

BAŞKA DİYARLARIN ÇOCUKLARI / THE CHILDREN OF THE OTHER LANDS

Animasyon
Yapım Tarihi: 2006
Süre: 4'
Filmin Formatı: DV
Uygulanan teknik: İllüstrasyon, desen, gravür ve fotoğraflarla yapılmış kolajlardan oluşan bir 2D animasyon.

Yönetmen/ Yapımcılar: Nazlı Eda Noyan, Dağhan Celayir
Senaryo: Nazlı Eda Noyan
Kurgu: Dağhan Celayir
Seslendirme: Güven Noyan, Memduh Noyan, Nazlı Eda Noyan

Sinopsis: Çocukluğumuza dair en keyifli anlarımız neydi? Ya kabuslarımız? Peki başka diyarların çocukları ve onların anıları? İllüstrasyon, desen, gravür ve fotoğraflarla yapılmış kolajlardan oluşan bir 2D animasyon.

Animation
Production Year: 2006
Duration: 4'
Film Format: DV
Technical specs.: A 2D animation made up of collages from illustrations, drawings, etchings and photographs.

Directors/ Producers: Nazlı Eda Noyan, Dağhan Celayir
Screenplay: Nazlı Eda Noyan
Editing: Dağhan Celayir
Casting: Güven Noyan (voice) , Memduh Noyan (voice) , Nazlı Eda Noyan (voice)

Synopsis: What were our favorite moments from childhood? What were our nightmares? What about the children of the other lands and their memories? A 2D animation made up of collages from illustrations, drawings, etchings and photographs.

Gösterimler:

6-12 Ekim, 2008, II. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, İstanbul

8-16 Agustos, 2008, IV. uluslararası Kısa Film ve AnimaFilm Festivali OPEN CINEMA, Yarışma Bölümü, Saint-Petersburg, Rusya

TV3 Vint - I- Cinc Televisio de Catalunya, yayın, Ispanya

25-27 Ocak 2008 , 1. bild-rausch-videofestival, Saarbrücken , Al m an ya

2007, 19. Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali, Yarışma Bölümü, İstanbul

2007, 13. Avrupa Filmleri Festivali - Gezici Festival, Video Odası, Kars

2007, 9. New York Türk Film Festivali, New York, ABD

2007, İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Yarışma Bölümü, İstanbul

2007, MAGMA Film Festivali, Yarışma Bölümü, Sicilya, Italya

2007, Fransız Sokağı 1. Kısa Filmler Sokak Şenliği, İstanbul

2007, 14. Altın Koza Film Festivali, Altın Koza Seçkisi Bölümü, Adana

2007, Cannes Film Festivali Türkiye Kısa Film DVD Seçkisi

2007, Kartal Belediyesi 1. Ulusal Film Festivali, Yarışma Bölümü, İstanbul

2007, Kısaca Kısa Film Festivali, Konya

2007, Hisar Kısa Film Seckisi, Göze Çarpanlar Bölümü, İstanbul

2006, IAF Uluslararası Animasyon Festivali, Fransız Kültür Merkezi ve Plato Film Okulu, İstanbul

Oduller:

2007, 19. Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivalii, En İyi Canlandırma Ödülü

Awards:

2007, 19th International Istanbul Short Film Festival, Best Animation Award

Screnings:

06-12 Oct, 2008, 2nd Istanbul International Architecture and Urban Films Festival, Screening, Istanbul

8-16 August, 2008, IV INTERNATIONAL SHORT AND ANIMATION FILM FESTIVAL OPEN CINEMA, Competition Section, Saint-Petersburg, Russia

TV3 Vint - I- Cinc Televisio de Catalunya, broadcasting, Spain

25-27 January 2008 , 1. bild-rausch-videofestival, Saarbrücken , Germany

2007, 19th International Istanbul Short Film Festival, Competition Section, Istanbul

2007, 13th Festival of European Films on Wheels, Video Room, Kars

2007, 9. New York Turkish Film Festival. New York, USA

2007, Istanbul International Architecture and Urban Films Festival, Competition Section, Istanbul

2007, MAGMA Film Festival, Competition Section, Sicily, Italy

2007, Fransız Sokağı 1st Short Films Street Festival, Istanbul

2007, 14th Golden Boll Film Festival, Golden Boll Selection, Adana

2007, Cannes Film Festival Turkish Short Film DVD Selection

2007, Kartal Municipality, 1st National Film Festival, Competition Section, Istanbul

2007, Kısaca Short Film Festival, Konya

2007, Hisar Short Film Selection, Out of Hisar Complation Section, Istanbul

2006, IAF International Animation Festival, Centre Culturelle de L’institue Français, Plato Film School, Istanbul