student show

MELEKLER, ?EYTANLAR VE BEN
Ö?renci Sergisi

Genç olmak ne kadar da güzel! Bir o kadar da zor. Kendin olmaya çal???rken rol modelleri peylemek, bir yol çizmenin öncesinde bir yol bulmaya çal??mak, iyinin ve kötünün ay?rd?na vard???n? zannedip hangisi için gayret gösterece?ine karar vermek… Bahçe?ehir Üniversitesi ?leti?im Fakültesi ikinci s?n?f ö?rencileri, ileti?im dünyas?n?n gençleri, kendi ki?isel, toplumsal, kültürel farkl?l?k ve zenginliklerinin pe?inde melek ve ?eytanlar?n? piktogram, illüstrasyon ve belgesel yoluyla ifade ediyorlar.

Bu sene alt?nc?s? gerçekle?ecek olan Kelime ve ?mge ö?rencileri sergisi ile Vidyo Yap?m dersi ö?renci belgeselleri gösterimine daha önce üç kere oldu?u gibi Schneidertempel Sanat Merkezi ev sahipli?i yap?yor.


MELEKLER, ?EYTANLAR VE BEN sergisi 30 May?s-15 Haziran 2012 tarihleri aras?nda hafta içi her gün 10.30 – 17.00 ve Pazar günü 12.00 – 16.00 saatleri aras? Schneidertempel Sanat Merkezi’nde görülebilir. Merkez cumartesi günleri kapal?d?r.

Aç?l??: 30 May?s 2012 Çar?amba, 18:00-20:00
Schneidertempel Sanat Merkezi
Bankalar Cad. Felek Sok. No:1 Karaköy
www.schneidertempel.com
Bilgi için: nazlieda.noyan@bahcesehir.edu.tr

ANGELS, DEMONS and ME
Student Show

How beautiful is to be young! It’s hard at the same time. While trying to be yourself selecting role models; before drawing a path trying to find one; considering you have learned the difference between right from wrong and deciding on which one you’ll be working for… Bahcesehir University Faculty of Communications 2nd year students, the young people of communications world are expressing their personal, social, cultural differences and richness through pictograms, illustrations and documentaries about so-called angels and demons.

This year the sixth student exhibition of Word and Image, Video Production courses will be housed by Schneidertempel Art Center just like three times before.

ANGELS, DEMONS and ME Student Show can be seen between May 30th and June 15th weekdays, 10.30 – 17.00 and on Sundays, 12.00 – 16.00 at Schneidertempel Art Center. Center is closed on Saturdays.

Opening: May 30th 2012 Wednesday, 18:00-20:00
www.schneidertempel.com

 

?LET???M TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF Ö?RENC?LER? - COMMUNICATION DESIGN 2ND YEAR STUDENTS:
ALPTU? ERAY AKBUDAK
S?NAN AKSU
DEN?Z ALTUNYURT
ÖZGE ATE?
D?LEK AYDINLIO?LU
GÜLÇ?N C?VELEK
GÖKHAN DEPO
MÜGE DURUKAN
CEL?L ALP EREL
EM?R EROL
SEZ?N ERTA?
AL?ZE GÖKALTAY
ESRA GÖKSEL
BERKAY GÜLER
UMUT GÜLER
BEGÜM ORUÇ
BATU BATUHAN ?ENOL
TUBA TATLICI
RICK VERDUIN
AY?E YILDIRIM
EZG? ALTUNKAYNAK
MEHMET O?UZ ARIKAN
AY?E ELA BATUR
REHA DO?AN
ANTRI EVRIPIDOU
ANASTASIJA GOGOLEVA
UTKU KURT
KER?M GÖRKEM OTMAN
?HSAN SARUHAN SARSMAZ
MAREKS STEINS
ÖYKÜ ÜNALDI
AHMET UTKU YAZICI


S?NEMA TELEV?ZYON BÖLÜMÜ 2. SINIF  Ö?RENC?LER? - FILM AND TV 2ND YEAR STUDENTS:
EL?F AKYÜZ
METE ALMALI
BARKIN BULUTBEYAZ
N?HAN CAN
N?MET N?HAN DEM?RC?O?LU
ÖMÜR DUMAN
NERM?N MÜGE ERSOY
BU?RAHAN NECMETT?N GÖRMÜ?
HÜSEY?N AYBEK GÖZÜKIZIL
JOSIE ANNE GREEN
ONUR GÜLCÜO?LU
NAZ?FE EBRU GÜNEY
GÖKHUN GÜRAY
NAD?R AL? HA??MZADE
HAKAN ILGAZ
AD?L EYM?R ?NANÇ
AYLA KAB?L
DUYGU KARADON
ERS?N KIVRAK
SERKAN KOÇ
I?IL SAKA
G?ZEM SERHAN
MICHELLE TA
TUNA TET?K
AL? TANSU TURHAN
CEMAL YE??LADA
GIRLSAWTHESEA